Tác giả: Đỗ Xuân Diệu

Hiện tại đang làm việc tại trường học 4.0 (trường cao đẳng quốc tế BTEC FPT) tại Tp.Hồ Chí Minh, với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, và đặc biệt mình có sở thích du lịch bụi khắp mọi miền tổ quốc việt nam. Viết blog blog chia sẽ về kiến thức du lịch, và nhật ký ngày mưa tâm trạng tại www.doxuandieu.info