Khách sạn tại Sapa, Danh sách Khách sạn, nhà nghỉ giá rẻ, Số Điện thoại khách sạn, Địa chỉ khách sạn tại Sapa sẽ được cập nhật liên tục. Mọi cá nhân hoặc tổ chức muốn đóng góp thêm thông tin về khách sạn xin liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn là người có kinh nghiệm đặt phòng giá rẻ online thì có thể tìm kiếm phòng tại Agoda tại đây (Rẻ hơn đặt trực tiếp)

Dưới đây là những khách sạn có giá tốt đang được bán trên Booking.


Booking.com


Danh sách khách sạn tại Sapa

Khách sạn Hoa Đào Sapa
031 Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 606 ; Fax: 0203 872 136 Mobile: 0984 255 255
Khách sạn Victoria
Đường Hoàng Diệu, Thị trấn Sapa, Lao Cai
Điện thoại: 0203 871 522
Khách sạn Châu Long
Đường Đồng Lợi, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 245
Khách sạn Green Bamboo
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 076
Khách sạn Holiday
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 874
Khách sạn Royalview
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 990
Khách sạn Sapa
Đường Ngũ Chỉ Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 360
Khách sạn Hàm Rồng
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 251
Khách sạn Ngôi sao Sapa
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 557
Khách sạn Cát Cát View
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 601
Khách sạn Golden sea
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 180
Khách sạn Thiên Ngân
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 222
khách sạn Hoàng Liên
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào VCai
Điện thoại: 0203 871 178
Khách sạn Bình Minh II
Đường Thủ Dầu 1, Thại trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 143
Khách sạn Công Đoàn
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 351
Khách sạn Summit
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 545
Khách sạn Queen
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 301
Khách sạn ATI – Việt Mỹ
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 235
Khách sạn Hoàng Hà
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 105
Khách sạn Darling
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 349
Khách sạn Bưu Chính
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Diện thoại: 0203 871 389
Khách sạn Ninh Hồng
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 334
Khách sạn Hải Yến
Đường Thủ Dầu 1, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 613
Khách sạn Thanh Sơn
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 285
Khách sạn Minh Quang
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 449
Khách sạn Hoàng Gia
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 313
Khách sạn Đặng Trung
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 243
Khách sạn Linh Trang
Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 370
Khách sạn Thu Hà
Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 134
Khách sạn Anh Đào
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 290
Khách sạn Chú Bé Gỗ
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 876
Khách sạn Quỳnh Mai
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 450
Khách sạn Phượng Hoàng
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 515
Khách sạn Giấc Mơ Hồng
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 035
Khách sạn Mùa Xuân
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 380
Khách sạn Lan Hương
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 239
Khách sạn Bình Lan
Đường Thác Bạc, Thj trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 460
Khách sạn Việt Hoa
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 621
Khách sạn Trúc Lâm
Đường Điện Biên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 367
Khách sạn Hoàng Long
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 089
Khách sạn Thái Bình
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Laocai
Điện thoại: 0203 871 212
Khách sạn Mỹ Linh
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 091
Khách sạn Đoan Trang
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0903 488 849
Khách sạn Đăng Khoa
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 999
Khách sạn Thân Thiện
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0946 226 709
Victoria Sapa Resort & Spa
Địa chỉ: 18 Mường Hoa, tt. Sa Pa, Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 020 3871 075

Gợi ý tìm kiếm: danh sách khách sạn tại sapa, khách sạn giá rẻ tại sapa, khách sạn nhà nghỉ giá rẻ tại sapa, số điện thoại của khách sạn tại sapa

Khách sạn tại Sapa
5 (100%) 3 votes